Identificatie en eigendom

Het volgende zijn de identificatiegegevens van de eigenaar.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website verleent u de voorwaarde van de gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding van alle clausules en gebruiksvoorwaarden op de pagina’s:

Als u niet tevreden bent met elk van deze clausules en voorwaarden, zult u deze website niet gebruiken.

Toegang tot deze website impliceert op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met.

Via deze website geeft de Eigenaar u toegang tot en gebruik van verschillende inhoud die de Eigenaar of zijn medewerkers via internet hebben gepubliceerd.

Daartoe verbindt u zich ertoe en verbindt u zich ertoe om de inhoud van de website NIET te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze juridische kennisgeving of door de huidige wetgeving, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze zouden kunnen het normale gebruik van inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen op computerapparatuur die eigendom is van of gecontracteerd is door andere gebruikers of een internetgebruiker, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of voorkomen.

Veiligheids maatregelen

De persoonlijke gegevens die u aan de eigenaar verstrekt, kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom uitsluitend overeenkomt met, die alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen op zich neemt die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie garanderen. in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat de Eigenaar daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in computersystemen (software en hardware) van de Gebruiker of in hun elektronische documenten en bestanden daarin, hoewel de Eigenaar alle nodige middelen en passende veiligheidsmaatregelen neemt om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te vermijden.

Inhoud

De Eigenaar heeft de informatie, multimedia-inhoud en materialen op de website verkregen uit bronnen die hij betrouwbaar acht, maar hoewel hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, kan de Eigenaar niet garanderen dat deze correct is. , compleet of bijgewerkt. wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie op de pagina’s van deze website.

Het is verboden om via de website illegale of ongeoorloofde inhoud, computervirussen of berichten te verzenden of te verzenden die, in het algemeen, de rechten van de Eigenaar of derden beïnvloeden of schenden.

De inhoud van https://testpointcanarias.com Ze zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen in geen geval worden gebruikt of beschouwd als een aanbod tot verkoop, een verzoek om een aankoopbod of een aanbeveling om een andere handeling uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.

behoudt zich het recht voor om de inhoud van https://testpointcanarias.com , de links of de informatie verkregen via de website, zonder voorafgaande kennisgeving.

is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan door het gebruik van de informatie op de website.

Cookiebeleid

Op de pagina Cookiebeleid U kunt alle informatie raadplegen over het beleid inzake het verzamelen en behandelen van cookies.

Links naar andere websites

De Eigenaar kan u toegang verlenen tot websites van derden via links met als enig doel u te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen op internet waarin u de op de website aangeboden informatie kunt uitbreiden.

Deze links naar andere websites veronderstellen in geen geval een suggestie of aanbeveling voor u om de bestemmingswebpagina’s te bezoeken, die buiten de controle van de Eigenaar liggen, dus hij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of het resultaat dat u verkrijgt. door de links te volgen.

Evenzo is het niet verantwoordelijk voor de links op de gelinkte websites waartoe het u toegang verschaft.

Het tot stand brengen van de link impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen en de eigenaar van de site waarop de link wordt gelegd, noch de aanvaarding of goedkeuring door de eigenaar van de inhoud of diensten ervan.

Als u een externe website bezoekt via een link die u vindt in https://testpointcanarias.com U dient het privacybeleid van de andere website te lezen, dit kan afwijken van dat van deze website.

Intellectuele en industriële eigendom

Alle rechten voorbehouden.

Elke toegang tot deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden: de reproductie, permanente opslag en verspreiding van de inhoud of elk ander gebruik met een openbaar of commercieel doel is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van.

Beperking van de aansprakelijkheid

wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van onderbrekingen of een storing van de Diensten of inhoud die op internet wordt aangeboden, ongeacht de oorzaak. Evenzo is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor netwerkstoringen, bedrijfsverliezen als gevolg van genoemde uitval, tijdelijke stroomuitval of enige andere vorm van indirecte schade die aan u kan worden toegebracht door oorzaken waarover de Eigenaar geen controle heeft.

Voordat u beslissingen neemt en / of acties neemt op basis van de informatie op de website, raadt de Eigenaar u aan om de ontvangen informatie te controleren en te vergelijken met andere bronnen.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad